Prof. T. Żebrowska

She was born in Przemysl, lives and works in Krakow.

Education: graduate of the School of Fine Arts in Sędziszów Malopolski and the Faculty of Arts, Painting Studio of the Pedagogical University in Krakow (1985). Artistic Qualifications first (1996) and second degree (2002) at the Academy of Fine Arts in Krakow. Professional activity: Professor of Pedagogical University and Head of Department of Educational and Artistic Projects. As from 2015 full professor. The author, curator and coordinator of national and international creative projects. Exhibitions: participated in 45 individual exhibitions and over 160 group exhibitions in Poland and abroad, m.in .: Sweden, Finland, Italy, France, Ukraine, Romania, Denmark, Slovenia, USA. Works in the collections in Europe and the US.

–––––

Urodziła się w Przemyślu, mieszka i pracuje w Krakowie.
Wykształcenie: absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim i Wydziału Sztuki, Pracownia Malarstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1985). Kwalifikacje artystyczne I (1996) i II stopnia (2002) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Działalność zawodowa: profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Kierownik Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych. Autor, kurator i koordynator ogólnopolskich i międzynarodowych projektów twórczych. Wystawy: udział w 45 ekspozycjach indywidualnych i w ponad 160 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą m.in.: Szwecji, Finlandii, Włoszech, Francji, na Ukrainie, w Rumunii, Danii, Słowenii, USA. Prace w zbiorach: w Europie i USA.